Tips om bodelning vid separation

Det är en underbar känsla att vara kär men det är också lätt att förblindas av kärlek. Har du träffat en partner som du vill flytta ihop med är det viktigt att tänka på de praktiska delarna också. Nuförtiden finns även sambolagen och detta kan göra att din sambo kan få mer än vad du tror vid en separation.

Känner du dig osäker på vad som gäller kan du kontakta advokatbyrån Novum som i sin tur kan hjälpa dig med en jurist. För att en separation ska ske på ett så bra sätt som möjligt är det viktigt att dela upp ägodelarna mellan sig.

När bodelning behövs

En jurist anlitas i första del när båda parter har svårt att komma överens. Då kan en jurist hjälpa till att få det så rättvist som möjligt. Det finns även olika regler gällande bodelning beroende på om ni är gifta eller har varit i ett samboförhållande. Till exempel är bodelning endast ett måste vid separation från samboförhållande om en av partnerna begär detta. Rätten att få en bodelning gäller också endast i ett år vid samboförhållande. För gifta par finns det ingen tidsgräns utan en före detta partner kan komma tillbaka flera år efter en skilsmässa och begära bodelning.

Vad som görs under en bodelning

Tar du hjälp av en jurist är deras första steg att göra en bouppteckning. Där går ni igenom de tillgångar och skulder som finns. Det är främst skulder och tillgångar som fanns när förhållandet bröt upp. I en bouppteckning ska följande information finnas: vilka tillgångar som hör till vem, tillgångarnas värde, information om enskild egendom, respektive parts skulder och skulder kopplade till enskild egendom. Efter att allt detta har gjorts kommer det behöva föras en diskussion om vem som får vad. Det kan vara lättare att ta hjälp av en jurist här för att det ska bli rättvist. En jurist kan till exempel hjälpa till att bedöma vilka saker som är personliga och vilka som ska ingå i en bodelning.

Bodelning vid dödsfall

Slutligen kan en bodelning också ske efter dödsfall för att klargöra arvegods. Därefter kan det ske en bodelning mellan arvtagarna. Vid ett dödsfall är det dödsbodelägarna som anses representera den avlidna i själva bodelningen. Detta är på grund av att de har rätt till en andel av den avlidnas arv på grund av arv. Om det känns svårt eller är mycket att hålla koll på finns det alltid juridisk hjälp att få. Det går att ta hjälp av en jurist för att det ska bli rätt, allt från pappersarbete till själva bodelningen. De har även koll på nya lagar som tillkommit. Många människor kan agera i sorg vilket gör att det kan vara svårt att komma överens om arvegods till exempel. Det är känt att många syskon blir osams kring bodelningen vid dödsfall och då behöver jurister kopplas in för att det ska lösa sig. En juridisk och kunnig person vid sidan kan agera på ett lugnt och sakligt sätt gentemot båda parter.

Bouppteckning ska innehålla:

  • Vilka tillgångar som hör till vem
  • Tillgångarnas värde
  • Information om enskild egendom
  • Respektive parts skulder
  • Skulder kopplade till enskild egendom