Därför ska du göra en kostnadsfri värdering

Att göra en värdering av din bostad är enkelt. En värdering av din bostad ger dig en bra uppfattning om vad du kan förvänta dig att få för din bostad vid en eventuell försäljning. Det är viktigt ur flera aspekter om du går i säljtankar.

Om du funderar på att sälja din bostad kan det vara en bra idé att göra en kostnadsfri värdering av bostaden innan du bestämmer dig. Det är både enkelt och smidigt att göra en värdering av en bostad. När du låter en mäklare göra en värdering av din bostad får du en bra uppskattning om vad bostaden är värd och vad du kan förvänta dig att få för pris om du bestämmer dig för att sälja. Det finns många fördelar med att ta reda på vad du kan få för din bostad innan du tar nästa steg. En värdering kan också vara bra att göra för att du ska veta om du har råd att betala för din kommande bostad. Du behöver inte ha en färdig plan för vad du ska göra med din bostad bara för att du ber om en värdering men det kan vara bra att vara tydlig med mäklaren vad du har för tankar och varför du gör en värdering.

Faktorer som påverkar bostadens marknadsvärde:

• Adress och läge
• Skicket på bostaden
• Planlösning och boarea
• Ränteläge
• Priset på sålda bostäder i samma område

Många parametrar ska vägas in i värderingen

När du har bestämt dig för att göra en bostadsvärdering, kontaktat en mäklare och bokat en tid ska du leta reda på all dokumentation som finns om bostaden du äger. Om du äger ett hus är det exempelvis viktigt för värderingen att veta vad huset kostar per år och vad det är för form av uppvärmning. Mäklaren tar på sitt håll reda på allt möjligt kring bostaden, tar fram statistik över sålda bostäder i området och andra viktiga saker. När mäklaren kommer kan det vara en god idé att ha städat undan för att bostaden ska vara respektabel. Det är även viktigt att mäklaren kan se ytskikt och dylikt. Det är många faktorer som vägs in i en värdering, allt från bostadsområdet och läge till dagens ränteläge tas i beaktande. När värderingen är färdig är det upp till dig vad som är nästa steg. Om du är nöjd med värderingen och redo att sälja kontaktar du den mäklare som du tror passar dig.

Åtgärda saker för att höja värdet

Om du är intresserad av att eventuellt kunna höja värdet och få ett ännu bättre pris kan du fråga mäklaren som gör värderingen om tips och råd kring eventuella renoveringar. Vissa renoveringar kan vara värdehöjande och göra att du får ett bättre pris vid en eventuell försäljning. Oftast är det mindre renoveringar som att måla om, byta handtag i köket och laga uppenbara skador som är fördelaktiga att göra. Större renoveringar brukar sällan löna sig. Det är bättre att överlåta sådant till den nya ägaren att ta beslut om exempelvis badrums- och köksrenoveringar.